آموزشگاه موسیقی زند
آدرس:
شهرک غرب، تقاطع بلوار دریا و پاکنژاد، ساختمان نیما، طبقه ی پنجم واحد هجدهم

تلفن: 88698649